Ülker Ermenilerle Türk milletine ihanet etti! – Tr.Yenicag.Az

Ülker Ermenilerle Türk milletine ihanet etti!

Yazar: Aytek Yusifsoy

Şef Redaktör

Ülkerlerin Amerikalı, Alman, Yahudi, Rum ortaklarının yanında Ermeni ortakları da yer alıyor.

Doğan Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adı altında faaliye­te geçirdikleri şirketteki Ermeni ortakları şu isimlerden oluşu­yordu:

– Dikran Mihran Acemyan
– Dikran Acemyan
– Fotini Acemyan

Aynı şirketteki diğer ortakları ise:

Karabet Kalender, Vahram Serap, Sevim Bardakçı, Sebahattin Saraç, Yener Mehmet Sonuşen’den oluşuyordu.

Ermenistan Azerbaycan savaşında Ermenilere Ülker grubundan 18 ton malzeme gönderiliyor, bu malzemenin çikolata olduğu iddia ediliyordu. Savaşın ortasında Azeriler ekmek bulamaz, bir milyon savaş kaçkını açlık ve sefaletle pençeleşirken, Ermeniler, Ülkerler sayesinde çikolata dağlarına kavuşuyorlardı.

Aynı Ülkerler yıllardır, milliyetçi-mukaddesatçı çevrelerin de en büyük hamileri (koruyucu-kollayıcıları) arasında yer alı­yorlardı. Sözgelimi bunlardan biri de Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı’ydı… Fetullahçıların Abant toplantılarının tertipçilerinden olan bu vakfın ihdas ettiği “Türk Dünyasına Üstün Hizmet Ödülü” Ülkerlere de verilmişti. Abant Toplantı larının değişmez isimlerinden biri de Bülent Arınç’tı. Ermenis­tan’a uygulanan ambargoyu delmek de Türk Dünyasına üstün hizmetin bir göstergesi olmalıydı!
Ne demişler! Al gülüm ver ödülüm pardon ver gülüm…

Dan Cake, Dan Kek, Ya da Dangalak Kekler Eski adı, Dan Cake Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şir­keti olan ve yağlar ve gıda maddeleri ihracatları grubunda yer alan, 1992 yılında faaliyete başlayan Fresh Cake Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nde Ülker grubunun ortakları şu şekilde yer alıyordu:

– Richard Handscombe
– Sabri Ülker
– Orhan Özokur
– Murat Ülker
– Francis Bon
– Necdet Buzbaş

Kamuoyunda yerli ve muhafazakar bir şirket olarak bili­ nen Ülker reklamlarında Amerikalıları Turkalaştırıyor, ancak bu toplumda Türkleştiriyor gibi algılanması sağlanıyordu. Reklamlardaki Amerikalılar iftar saatlerine Türklerden daha fazla uyarak, neredeyse bize dini kuralları öğretiyorlardı. Kola Türk üretemeyip Turka imal eden Ülker’in yerli kek olarak lanse et­tiği “Dan kek”i İsviçre malı, ismi de yine bir başka yabancı or­tağından geliyordu. Dan Cake… Ya bunu yiyen kekler…

Ney­se biz Ülker’in kek yatırımındaki asıl ortaklarına dönelim:

– Steen Knoth Ludvigsen
– Ole Havskov Jacobsen
– E. Hessellund Eskildsen

Kaynakça
Kitap: Musanın Mücahiti
Yazar: Ergün Poyraz

Tr.Yeniçağ.Az


© Yayınlanan yazıları kullanırken kaynak gösterilmesi zorunludur.